Domov > Študenti matematike > Prijava teme magistrskega dela (2. stopnja)

Prijava teme magistrskega dela (2. stopnja)

 

Študent mora oddati prijavo teme magistrskega dela elektronsko v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Prijava teme)
vsaj en mesec pred oddajo magistrskega dela. Izpolniti mora vsa polja (delovni naslov zaključnega dela v slovenskem in angleškem jeziku, mentorja in morebitnega somentorja ter kratek opis vsebine zaključnega dela).
V študentski pisarni ni potrebno oddajati nobenih dokazil ali obrazcev.

Status vloge spremljate v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija).