Domov > Študij fizike
Vpisi

Vse, kar morate vedeti o vpisnih pogojih in rokih ter kako in h komu po dodatne informacije:

Študentska pisarna

Jadranska 19, 1111 Ljubljana (Kako do nas?)
Telefon: (01) 4766 517, 4766 502 
Telefax: (01) 2517281
fizika@fmf.uni-lj.si
Soba: 021
Vodja: Jasmin Anžiček

Samostojna strokovna delavka: Snežana Jurić
Uradne ure: ponedeljek - petek 10.00 - 12.00

Zakaj na fiziko?
Brošure in knjižice

Drugi prijavni rok 2. in 3. stopnja

Vse kandidate, ki se še niso prijavili na 2. in 3. stopenjske študijske pograme na Fakulteti za matematiko in fiziko preko portala eVŠ v prvem prijavnem roku obveščamo, da smo za vse programe razpisali drugi prijavni rok, ki bo potekal od 12. do vklj. 16.9.2016.


Vse podrobnost o vpisu najdete na  spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (evš prijava 2. in 3. stopnja).

 

Zaključek študija na starih študijskih programih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004, ki je uvedel novo, tako imenovano »bolonjsko« strukturo za pridobitev visokošolske izobrazbe s tremi stopnjami, je v 48. členu določil rok, da študenti prejšnjih študijskih programov, uvedenih z Zakonom o visokem šolstvu leta 1994, lahko končajo izobraževanje najdlje do izteka študijskega leta 2015/16 to je do 30. 9. 2016. Po tem datumu dokončanje teh študijskih programov ne bo več mogoče in zakon ne predvideva nobenih izjem. 

Zato vse študente, ki željo zaključiti študij na starih VS, UNI in MAG študijskih programih prosimo, da oddajo diplomska, magistrska dela ali naloge najkasneje do 30.06.2016. V primeru, da dela ne boste oddali v navedenem roku se lahko zgodi, da ne bomo mogli opraviti vseh zagovorov pravočasno.

V primeru, da vam študij na starih programih ne bo uspelo zaključiti, se bo potrebno prepisati na nove študijske programe. Če žeilite to storite že v prihajajočem študijskem letu, se morate prijaviti na željeni program preko portala eVŠ (po merilih za prehode v 3. letnik) in pošljite podpisan prijavni obrazec na FMF. Prijave so možne v terminu od 1. do 16. septembra 2016.

O študiju fizike

Študijski programi

Bolonjski programi I. stopnje 

Bolonjski programi II. stopnje

Predmeti, ki se bodo izvajali v naslednjih dveh letih (2016/17 in 2017/18) (pdf)

Bolonjski programi III. stopnje

Programi, ki se izvajajo le v višjih letnikih

(vpis v 1. letnik ni več mogoč)

Podiplomski študij:

Dodatno izobraževanje