Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Predmetnik: Biofizika

Biofizika

Opomba: P=predavanja, V=vaje, S=seminar, LV=laboratorijske vaje, ECTS=št. kreditnih točk, UŠD=ure študentskega dela.

Opomba: število kontaktnih ur pri izbirnih predmetih in njihova razdelitev po vrsti (vaje, predavanja, itd.) je zgolj informativne narave in je odvisna od konkretnega nabora izbirnih predmetov. Pogoj je celotno število kreditnih točk.

1. letnik

   Kontaktne ure
1. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Seminar I Slobodan Žumer, Peter Križan 0 0 3 0 45 2 60
Izbirni predmeti             28 810
Skupaj 1. semester             30 900
   Kontaktne ure
2. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Seminar I Slobodan Žumer, Peter Križan 0 0 3 0 45 2 60
Molekularna biofizika Rudolf Podgornik, Matej Praprotnik 60  8 240
Uvod v raziskovalno delo Boštjan Golob           3 90
Raziskovalno-magistrsko delo I Boštjan Golob           10 300
Izbirni predmeti             7 210
Skupaj 2. semester             30 900
Skupaj 1. letnik             60 1800

2. letnik

   Kontaktne ure
3. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Seminar II Peter Križan 0 0 3 0 45 3 90
Eksperimentalne metode v biofiziki    Igor Poberaj 2 2 0 0 60 6 180
Izbirni predmeti             21 630
Skupaj 3. semester             30 900
   Kontaktne ure
4. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Raziskovalno-magistrsko delo II Boštjan Golob 0 0 0 8 120 20 600
Izbirni predmeti             10 300
Skupaj 4. semester             30 900
Skupaj 2. letnik             60 1800

 PVSLVECTSUŠD
Skupaj 1. in 2. letnik           120 3600