Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Predmetnik: Fizika jedra in osnovnih delcev

Fizika jedra in osnovnih delcev

Opomba: P=predavanja, V=vaje, S=seminar, LV=laboratorijske vaje, ECTS=št. kreditnih točk, UŠD=ure študentskega dela.

Opomba: število kontaktnih ur pri izbirnih predmetih in njihova razdelitev po vrsti (vaje, predavanja, itd.) je zgolj informativne narave in je odvisna od konkretnega nabora izbirnih predmetov. Pogoj je celotno število kreditnih točk.

1. letnik

   Kontaktne ure
1. semester Nosilec predmeta PVSLV ECTSUŠD
Seminar I Slobodan Žumer, Peter Križan 0 0 3 0 45 2 60
Jedra, kvarki in leptoni Svjetlana Fajfer, Peter Križan  3 2 0 0 75 8 240
Izbirni predmeti             20 600
Skupaj 1. semester             30 900
   Kontaktne ure
2. semesterNosilec predmeta PVSLV ECTSUŠD
Seminar I Slobodan Žumer, Peter Križan  0 0 3 0 45 2 60
Uvod v raziskovalno delo   Boštjan Golob            3 90 
Raziskovalno-magistrsko delo I Boštjan Golob            10 300
Izbirni predmeti             15 450
Skupaj 2. semester             30 900
Skupaj 1. letnik             60 1800

2. letnik

   Kontaktne ure
3. semesterNosilec predmeta PVSLV ECTSUŠD
Seminar II Peter Križan 0 0 3 0 45 3 90
Napredni detektorji delcev in obdelava podatkov Peter Križan, Boštjan Golob 2 0 1 0 45 5 150
Izbirni predmeti             22 660
Skupaj 3. semester             30 900
   Kontaktne ure
4. semesterNosilec predmeta PVSLV ECTSUŠD
Raziskovalno-magistrsko delo II Boštjan Golob 0 0 0 8 120 20 600
Izbirni predmeti             10 300
Skupaj 4. semester             30 900
Skupaj 2. letnik             60 1800

  PVSLV ECTSUŠD
Skupaj 1. in 2. letnik           120 3600