Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Predmetnik: Fizika kondenzirane snovi

Fizika kondenzirane snovi

Opomba: P=predavanja, V=vaje, S=seminar, LV=laboratorijske vaje, ECTS=št. kreditnih točk, UŠD=ure študentskega dela.

Opomba: število kontaktnih ur pri izbirnih predmetih in njihova razdelitev po vrsti (vaje, predavanja, itd.) je zgolj informativne narave in je odvisna od konkretnega nabora izbirnih predmetov. Pogoj je celotno število kreditnih točk.

1. letnik

   Kontaktne ure
1. semesterNosilec predmetaPVSLV ECTSUŠD
Seminar I Slobodan Žumer, Peter Križan 0 0 3 0 45 2 60
Fizika kondenzirane snovi Janez Bonča 3 2 0 0 75 8 240
Izbirni predmeti             20 600
Skupaj 1. semester             30 900
    Kontaktne ure
2. semesterNosilec Predmeta PVSLV ECTSUŠD
Seminar I Slobodan Žumer, Peter Križan  0 0 3 0 45 2 60
Uvod v raziskovalno delo   Boštjan Golob          30  3 90 
Raziskovalno-magistrsko delo I Boštjan Golob          60 10 300
Izbirni predmeti             15 450
Skupaj 2. semester             30 900
Skupaj 1. letnik             60 1800

2. letnik

   Kontaktne ure
3. semesterNosilec predmeta PVSLV ECTSUŠD
Seminar II Peter Križan 0 0 3 0 45 3 90
Statistična fizika A Anton Ramšak, Marko Žnidarič 2 1 0 0 45 5 150
Izbirni predmeti             22 660
Skupaj 3. semester             30 900
   Kontaktne ure
4. semesterNosilec predmeta PVSLV ECTSUŠD
Raziskovalno-magistrsko delo II  Boštjan Golob 0 0 0 8 120 20 600
Izbirni predmeti             10 300
Skupaj 4. semester             30 900
Skupaj 2. letnik             60 1800

  PVSLV ECTSUŠD
Skupaj 1. in 2. letnik           120 3600