Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Predmetnik: Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Opomba: P=predavanja, V=vaje, S=seminar, ECTS=št. kreditnih točk, UŠD=ure študentskega dela.

Opomba: število kontaktnih ur pri izbirnih predmetih in njihova razdelitev po vrsti (vaje, predavanja, itd.) je zgolj informativne narave in je odvisna od konkretnega nabora izbirnih predmetov. Pogoj je celotno število kreditnih točk.

Opomba: tabela podaja celoten predmetnik študijskega programa. Izbirni predmeti za posamezno smer so vsi, razen obveznih predmetov te smeri (vključno z obveznimi predmeti ostalih smeri).

1. letnik

    1. semester 2. semester  
Predmet Nosilec predmeta  P V S P V S ECTS UŠD
Analitična mehanika Tomaž Prosen, Pavle Saksida 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Astrofizikalni praktikum Tomaž Zwitter 0 0 0 1 3 0 60 4 120
Dodatna poglavja iz matematike za fizike Janez Mrčun, Pavle Saksida, Sašo Strle 3 1 0 0 0 0 60 6 180
Eksperimentalna fizika osnovnih delcev in jedra Peter Križan 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Fizika kondenzirane snovi Janez Bonča 3 2 0 0 0 0 75 8 240
Fizika laserjev Martin Čopič 0 0 0 2 1 0 45 5 150
Eksperimentalna fizika površin Igor Muševič, Dean Cvetko 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Fizikalni eksperimenti I Peter Križan 0 4 0 0 0 0 60 4 120
Fizikalni eksperimenti II Peter Križan  0 0 0 0 4 0 60 4 120
Fotonika Irena Drevenšek Olenik 3 2 0 0 0 0 75 8 240
Jedra, kvarki in leptoni Svjetlana Fajfer, Peter Križan 3 2 0 0 0 0 75 8 240
Kvantna teorija polja Svjetlana Fajfer 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Modelska analiza I Simon Širca 2 2 0 0 0 0 60 7 210
Modelska analiza II Simon Širca 0 0 0 2 3 0 75 8 240
Molekularna biofizika Rudolf Podgornik, Matej Praprotnik 0 0 0 2 2 0 75 8 240
Opazovalne metode v astrofiziki Tomaž Zwitter 3 2 0 0 0 0 75 8 240
Optične metode v biofiziki Igor Poberaj 0 0 0 3 2 0 75 8 240
Splošna teorija relativnosti Andreja Gomboc 0 0 0 3 1 0 60 7 210
Teorija dinamičnih sistemov Tomaž Prosen 3 1 0 0 0 0 60 7 210
Teorija osnovnih delcev in jedra Svjetlana Fajfer 0 0 0 3 1 0 60 7 210
Teorija trdne snovi Janez Bonča 0 0 0 3 1 0 60 7 210
Uporaba mikroprocesorjev Dušan Ponikvar 2 2 0 0 0 0 60 5 150
Višja kvantna mehanika A Tomaž Prosen, Anton Ramšak 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Višja kvantna mehanika B Tomaž Prosen, Anton Ramšak 3 1 0 0 0 0 60 7 210
Dinamična meteorologija II Nedjeljka Žagar 3 2
1 0 0 0 90 8
240
Fizikalna meteorologija Gregor Skok 3 2
1 0 0 0 90 7 210
Meteorološki seminar Nedjeljka Žagar 0 0 1 0 0 0 15 3
90
Analiza in prognoza vremena Nedjeljka Žagar 0
0
0 3 2 1 90 7 210

 

2. letnik

    1. semester 2. semester  
Predmet Nosilec predmeta  P V S P V S ECTS UŠD
Življenje in dinamika zvezd A Andreja Gomboc 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Življenje in dinamika zvezd B Andreja Gomboc 3 2 0 0 0 0 75 8 240
Atomska fizika Matjaž Žitnik, Dean Cvetko, Andrej Mihelič 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Biofizika membran in celic Primož Ziherl 0 0 0 3 1 0 60 6 180
Eksperimentalne metode v biofiziki Igor Poberaj 2 2 0 0 0 0 60 6 180
Fizika mehke snovi Rudolf Podgornik, Primož Ziherl 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Kozmologija A Anže Slosar 0 0 0 2 1 0 45 5 150
Kozmologija B Anže Slosar 0 0 0 3 1 0 60 7 210
Kvantna optika Martin Čopič 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Metode eksperimentalne fizike snovi   Janez Dolinšek  45  150
Nanofizika Anton Ramšak 0 0 0 2 1 0 45 5 150
Napredni detektorji delcev in obdelava podatkov Peter Križan, Boštjan Golob 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Nelinearni optični pojavi Marko Zgonik 0 0 0 2 1 0 45 5 150
Optična spektroskopija Martin Čopič 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Simetrije v fiziki Primož Ziherl, Jernej Fesel Kamenik 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Simplektična geometrija in integrabilnost Pavle Saksida 2 1 0 0 0 0 45 3 150
Spektroskopija trdne snovi Janez Dolinšek 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Statistična fizika A Anton Ramšak, Marko Žnidarič 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Statistična fizika B Anton Ramšak, Marko Žnidarič 3 2 0 0 0 0 75 8 240
Svetloba v naravi Tomaž Zwitter 2 1 0 0 0 0 45 3 90
Teorija umeritvenih polj Svjetlana Fajfer 2 1 0 0 0 0 45 5 150
Višje računske metode Tomaž Prosen 3 3 0 0 0 0 90 8 240
Numerično modeliranje atmosfere Nedjeljka Žagar 2 4 1 0 0 0 105 7 210

Dodatne izbirne predmete je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov na UL, v skupni vrednosti do 12 kreditnih točk. Pred vpisom mora kandidat pridobiti soglasje študijske komisije OF FMF.

Na smeri Matematična fizika lahko študenti dodatno izbirajo med predmeti ponujenimi v bolonjskem študijskem programi magistrske (druge) stopnje Matematika. Ti predmeti so:

    1. semester 2. semester  
Predmet Nosilec predmeta  P V S P V S ECTS UŠD
Analiza na mnogoterostih Franc Forstnerič, Janez Mrčun, Pavle Saksida 3 1 0 0 0 0 60 6 180
Diferencialna geometrija Janez Mrčun, Pavle Saksida, Sašo Strle 3 1 0 0 0 0 60 6 180
Liejeve grupe Franc Forstnerič. Janez Mrčun, Pavle Saksida 3 1 0 0 0 0 60 6 180
Specialne funkcije Miran Černe, Janez Mrčun, Pavle Saksida 2 2 0 0 0 0 60 6 180
Uvod v funkcionalno analizo Peter Šemrl, Bojan Magajna, Roman Drnovšek 2 2 0 0 0 0 60 6 180