Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Predmetnik: Matematična fizika

Matematična fizika

Opomba: P=predavanja, V=vaje, S=seminar, LV=laboratorijske vaje, ECTS=št. kreditnih točk, UŠD=ure študentskega dela.

Opomba: število kontaktnih ur pri izbirnih predmetih in njihova razdelitev po vrsti (vaje, predavanja, itd.) je zgolj informativne narave in je odvisna od konkretnega nabora izbirnih predmetov. Pogoj je celotno število kreditnih točk.

Opomba: na smeri Matematična fizika študenti izberejo tudi predmete iz magistrskega (drugostopenjskega) programa Matematika, ki so navedeni med izbirnimi predmeti spodaj, tako da je celotno število kreditov izbranih predmetov najmanj 67. Število kontaktnih ur pri teh predmetih ni upoštevano v spodnji tabeli.

1. letnik

   Kontaktne ure
1. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Seminar I Slobodan Žumer, Peter Križan 0 0 3 0 45 2 60
Teorija dinamičnih sistemov Tomaž Prosen 3 1 0 0 60 7 210
Izbirni predmeti             21 630
Skupaj 1. semester             30 900
   Kontaktne ure
2. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Seminar I Slobodan Žumer, Peter Križan 0 0 3 0 45 2 60
Uvod v raziskovalno delo Boštjan Golob           3 90 
Raziskovalno-magistrsko delo I Boštjan Golob           10 300
Izbirni predmeti             15 450
Skupaj 2. semester             30 900
Skupaj 1. letnik             60 1800

2. letnik

   Kontaktne ure
3. semesterNosilec predmetaPVSLVECTSUŠD
Seminar II Peter Križan 0 0 3 0 45 3 90
Višje računske metode Tomaž Prosen 3 3 0 0 90 8 240
Izbirni predmeti             19 570
Skupaj 3. semester             30 900
   Kontaktne ure
4. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Raziskovalno-magistrsko delo II Boštjan Golob 0 0 0 8 120 20 600
Izbirni predmeti             10 300
Skupaj 4. semester             30 900
Skupaj 2. letnik             60 1800

 PVSLVECTSUŠD
Skupaj 1. in 2. letnik           120 3600