Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Predmetnik: Meteorologija

Meteorologija

Opomba: P=predavanja, V=vaje, S=seminar, LV=laboratorijske vaje, ECTS=št. kreditnih točk, UŠD=ure študentskega dela.

Opomba: število kontaktnih ur pri izbirnih predmetih in njihova razdelitev po vrsti (vaje, predavanja, itd.) je zgolj informativne narave in je odvisna od konkretnega nabora izbirnih predmetov. Pogoj je celotno število kreditnih točk.

1. letnik

   Kontaktne ure
1. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Dinamična meteorologija II Nedjeljka Žagar 3 2 1 0 90 8
240
Fizikalna meteorologija Gregor Skok 3 2 1
0 90 7
210
Meteorološki seminar Nedjeljka Žagar 0 0 1
0 15 3
90
Izbirni predmeti             12 360
Skupaj 1. semester             30 900
   Kontaktne ure
2. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Analiza in prognoza vremena Nedjeljka Žagar 3 2 1 0 90 7 90
Raziskovalno-magistrsko delo I Boštjan Golob           10 300
Uvod v raziskovalno delo Boštjan Golob           3 210
Izbirni predmeti             10 300
Skupaj 2. semester             30 900
Skupaj 1. letnik             60 1800

2. letnik

   Kontaktne ure
3. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Modelska analiza I Simon Širca 2 2 0 0 60
7
210
Numerično modeliranje atmosfere Nedjeljka Žagar  2 4 1 0 105
7
210
Izbirni predmeti             16
480
Skupaj 3. semester             30 900
   Kontaktne ure
4. semesterNosilec predmeta PVSLVECTSUŠD
Raziskovalno-magistrsko delo II Boštjan Golob  0 0 0 0
120 20 600
Izbirni predmeti             10 300
Skupaj 4. semester             30 900
Skupaj 2. letnik             60 1800

 PVSLVECTSUŠD
Skupaj 1. in 2. letnik           120 3600