Domov > Študij fizike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Fizika > Vpisni pogoji 2017-18

Vpisni pogoji 2017-18

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Za študente prvega letnika je razpisanih 35 vpisnih mest, od tega 28 mest skupaj za državljane RS in članic EU, ter 7 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. V program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili: 

Na doktorski študij Matematika in fizika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve, bodo kandidati izbrani glede na:

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:

Glavna merila za strokovno delo  predstavljajo: