Domov > Študij fizike > Pedagoška fizika > Predmetnik: Izbirni predmeti

Izbirni in obvezni izbirni predmeti*

Opomba: P=predavanja, V=vaje, S=seminar, ECTS=št. kreditnih točk, UŠD=ure študentskega dela.

Opomba: število kontaktnih ur pri izbirnih predmetih in njihova razdelitev po vrsti (vaje, predavanja, itd.) je zgolj informativne narave in je odvisna od konkretnega nabora izbirnih predmetov. Pogoj je celotno število kreditnih točk.

Opomba: tabela podaja celoten predmetnik študijskega programa. Izbirni predmeti za posamezno smer so vsi, razen obveznih predmetov te smeri (vključno z obveznimi predmeti ostalih smeri).

1. letnik

  1. semester 2. semester  
Predmet P V S P V S ECTS UŠD
Kako stvari delujejo? 2 1 0 0 0 0 45 3 150
Projektno delo v znanosti 0 0 0 0 2 1 60 3 120
Moderna fizika 2 (1 st. Fizika, FMF)** 3 1 0 0 0 0 60 5 180
Meteorologija (1 st. Fizika, FMF)** 2 0 1 0 0 0 45 4 150
Didaktika pouka toplote in optike+ (PEF UL)*** 1,66 2 0,33 0 0 0 75 4 240
Didaktika pouka mehanike + (PEF UL)*** 0 0 0 1,66 2 0,33 45 4 150
Izbirni predmeti druge stopnje drugih programov FMF UL ali drugih fakultet na UL 2 1 0 0 0 0 45 5 150

Opombe:
* - z izbirnimi predmeti mora študent v dveh letih zbrati 34 KT od tega najmanj 15 KT s predmeti iz ponudbe izbirnih predmetov na FMF. Študenti morajo obvezno izbrati enega izmed navedenih predmetov iz PEF UL, ki obravnavata didaktiko fizike za osnovno šolo. * Študenti lahko izberejo tudi izbirne predmete iz drugih študijskih programov v skupnem obsegu do vključno 10 ECTS.
** - predmeta sta del študijskega programa na PEF UL in sta del sklopa predmetov, ki obravnavajo didaktiko fizike za osnovno šolo. Študenti morajo obvezno izbrati enega izmed teh dveh predmetov.
*** - obvezni izbirni predmet v primerih, ki so opisani v poglavju Pogoji za napredovanje po programu.


Podatki o možnostih izbirnih predmetov in mobilnosti

Z izbirnimi predmeti mora študent v dveh letih zbrati 34 KT od tega najmanj 15 KT s predmeti iz ponudbe izbirnih predmetov na FMF.