Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Analiza I

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: prva
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 120 ur
Vaje: 120 ur
Seminar: 30 ur

Število ECTS kreditov: 20

Analiza I

Izvleček

Diferencialni in integralski račun v eni realni spremenljivki, linearna algebra, metrični prostor, diferencialni račun za funkcije več spremenljivk.

Izobraževalni smotri

Slušatelji se seznanijo s temelji klasične realne analize in linearne algebre. Pri tem se naučijo tudi osnovni jezik teorije množic in seznanijo z matematičnim načinom razmišljanja in dokazovanja.

Vsebina

Povezanost z drugimi predmeti

Vsebina Analize I je del osnovne matematične izobrazbe naravoslovca in predstavlja osnovo ne le za razumevanje Analize II in matematične fizike temveč tudi za razumevanje večine drugih fizikalnih in meteoroloških predmetov.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Uspešno opravljeni kolokviji (ali računski del izpita) in teoretični del izpita.