Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Predmetnik: Izbirni študij meteorologije

Predmetnik: Izbirni študij meteorologije

Študenti se lahko odločijo za izbirni študij meteorologije. Obvezni predmeti za meteorološko smer so navedeni v spodnjem seznamu. Vsi ostali predmeti so izbirni. Obseg predmetov se meri s točkami (krediti), ki jih uvaja Univerza po evropskih zgledih: normalna obremenitev v vsakem semestru je 30 točk.
Študent predloži pred vpisom svojo izbiro študentskemu svetovalcu, ki jo s svojim podpisom dokončno potrdi.

Podatki v tabelah so podani za zimski in poletni semester. Vsak semester traja 15 tednov.

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
Skupaj = skupno število ur predavanj in vaj pri predmetu,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS.

1. letnik

Obvezni predmeti

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Fizika I 4 4 1 4 4 1 270 22
Analiza I 5 3 0 5 3 0 240 20
Fizikalni praktikum I 0 4 0 0 4 0 120 6
Računalniški praktikum 0 2 0 0 0 0 30 3

Predmeti po izbiri

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Kemija 3 0 1 1 3 0 120 6
Tehnično risanje 0 0 0 0 2 0 30 3
Projektno delo 0 0 0 0 3 0 45 3
Računalniški praktikum (mat. fiz. smer) 1 2 0 1 2 0 90 6

2. letnik

Skupni del

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Fizika II 4 2 1 4 2 1 210 16
Analiza II 4 2 1 4 2 1 210 16
Osnove meteorologije 2 1 0 0 0 0 45 3
Uvod v numerične metode 2 2 0 0 0 0 60 3
Termodinamika 2 2 0 0 0 0 60 3
Matematična fizika I 0 0 0 3 3 0 90 6
Fizikalni praktikum II 0 4 0 0 4 0 120 6

Predmeti po izbiri

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Računalništvo 3 3 0 1 1 0 120 6
Projektno delo 0 0 0 0 3 0 45 3
Elektronika 2 1 0 1 1 0 75 4
Elektronika praktikum 0 0 0 0 3 0 45 3
Vaje iz fizikalne kemije               3
Astronomija 3 1 0 3 1 0 120 6

3. letnik

Obvezni predmeti

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Seminar 0 0 2 0 0 2 60 6
Dinamična meteorologija 4 2 1 4 2 1 210 17
Meteor. opazovanja in Instrumenti 2 2 0 0 0 0 60 4,5
Meteorološki praktikum 0 0 0 0 3 0 45 3
Mehanika kontinuov 0 0 0 2 2 0 60 4,5
Matematično fizikalni praktikum 0 4 0 0 4 0 60 4

Predmeti po izbiri

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Fizikalna merjenja I 2 4 1 0 0 0 105 8
Analitična mehanika 2 2 0 0 0 0 60 4,5
Dinamična analiza 0 0 0 3 1 0 60 5,5
Fizika energijskih virov 1 0 1 0 0 0 30 3
Hidrologija in vodarstvo (FGG)               7
+ Družboslovni predmet 2 0 1 0 0 0 45 3
Management in organizacija 0 0 0 2 1 0 45 3,5
Matematična fizika II 2 2 0 0 0 0 60 4,5
Optika 0 0 0 2 2 0 60 4,5
Statistična fizika 0 0 0 2 2 0 60 5

+ Družboslovni predmet: študent vpiše enega od predmetov: Ule: Filozofija znanosti ali Organizacija in poslovanje.

4. letnik

Obvezni predmeti

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Seminar 0 0 3 0 0 3 90 7
Analiza in prognoza vremena 4 2 1 4 2 1 210 14
Fizikalna meteorologija 3 2 0 3 2 0 150 9
Klimatologija 1 1 0 2 2 0 90 7
Uvod v raziskovalno delo 0 0 4 0 0 8 180 9

Predmeti po izbiri

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Geofizika 2 1 0 0 0 0 45 3
Modelska analiza 1 2 0 0 0 0 45 3
Okoljsko inženirstvo (FKKT)               7
Hidravlika nest. toka (FGG)               7
Uporaba mikroprocesorjev 2 2 0 0 0 0 60 4
Fizikalna merjenja II 2 1 0 0 0 0 45 4

5. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Diplomsko delo               30
Skupaj               30