Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Predmetnik: Naravoslovna smer

Predmetnik: Naravoslovna smer

Podatki v tabelah so podani za zimski in poletni semester. Vsak semester traja 15 tednov.

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
Skupaj = skupno število ur predavanj in vaj pri predmetu,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS.

1. letnik

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Fizika I 4 4 1 4 4 1 270 22
Analiza I 5 3 0 5 3 0 240 20
Fizikalni praktikum I 0 4 0 0 4 0 120 6
Računalniški praktikum 0 2 0 0 0 0 30 3
Kemija 3 0 1 1 3 0 120 6
Projektno delo 0 0 0 0 3 0 45 3
Skupaj               60

2. letnik

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Fizika II 4 2 1 4 2 1 210 16
Analiza II 4 2 1 4 2 1 210 16
Fizikalni praktikum II 0 4 0 0 4 0 120 6
Matematična fizika I 0 0 0 3 3 0 90 6
Uvod v numerične metode 2 2 0 0 0 0 60 3
Elektronika 2 1 0 1 1 0 75 4
Elektronika praktikum 0 0 0 0 3 0 45 3
+ Izbirni predmet 0 3 0 0 0 0 45 3
Termodinamika 2 2 0 0 0 0 60 3
Športna vzgoja 2 0 0 2 0 0 60  
Skupaj               60

+ Izbirni predmet: Projektno delo ali Vaje iz fizikalne kemije.

Po 2. letniku je obvezna enomesečna počitniška praksa, ovrednotena s 3 kreditnimi točkami.

3. letnik

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Seminar 0 0 2 0 0 2 60 6
Analitična mehanika 2 2 0 0 0 0 60 4,5
Fizikalna merjenja I 2 4 1 0 0 0 105 8
Elektromagnetno polje 3 2 0 0 0 0 75 5,5
Optika 0 0 0 2 2 0 60 4,5
Kvantna mehanika I 0 0 0 3 2 0 75 6
Statistična fizika 0 0 0 2 2 0 60 5
Mehanika kontinuov 0 0 0 2 2 0 60 4,5
Fizikalni praktikum III 0 6 0 0 6 0 180 8,5
Matematična fizika II 2 2 0 0 0 0 60 4,5
+ Družboslovni predmet 2 0 1 0 0 0 45 3
Športna vzgoja 2 0 0 2 0 0 60  
Skupaj               60

+ Družboslovni predmet: študent vpiše enega od predmetov: Ule: Filozofija znanosti ali Organizacija in poslovanje.

4. letnik

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Seminar 0 0 3 0 0 3 90 7
Fizikalna merjenja II 2 1 0 0 0 0 45 4
Fizika trdne snovi 2 1 1 2 1 1 120 10
Elektrooptika 0 0 0 2 1 0 45 4,5
Izbrana poglavja iz fizike 1 0 0 1 0 0 30 3
Jedro in osnovni delci 2 1 0 2 1 0 90 8
Kvantna mehanika II 2 1 1 2 1 1 120 9
Uvod v raziskovalno delo 0 0 6 0 0 6 180 10,5
Praktikum IV 0 4 0 0 4 0 120 4
Skupaj               60

5. letnik

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Diplomsko delo               30
Skupaj               30