Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Seminar

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: četrti
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 0 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 90 ur

Število ECTS kreditov: 7

Seminar

Izvleček

Priprava ter pisna in ustna predstavitev dveh seminarjev iz literature.

Namen predmeta

Navajanje na samostojno in kritično pridobivanje znanja iz znanstvene in strokovne literature ter na pisno in ustno predstavitev izbrane teme.

Osnova za pripravo in predstavitev diplomskega dela.

Pogoj

Pisna in ustna predstavitev dveh seminarjev, prvega v slovenščini in drugega v angleščini, aktivno sodelovanje pri seminarjih.

Vsebina

Izbira teme (iz fizike in mejnih področij), izbira mentorja (načeloma učitelj), iskanje literature, uporaba informacijskih tehnologij, kritično branje, priprava osnutka, priprava ustne predstavitv. Osnutk seminarja najprej pregleda mentor nato pa še vodja seminarja. Pisna predstavitev mora ustezati kriterijem za strokovne članke.

Literatura