Domov > Študij fizike > Visokošolski strokovni študijski program Fizikalna merilna tehnika I. stopnja > Predmeti v 1. letniku
1. letnik
  • Fizika I
  • Matematika I
  • Praktikum merilne tehnike I
  • Praktikum merilne tehnike II
  • Računalniški praktikum
  • Kemija
  • Projektno delo VS I
  • Konstrukcijski elementi
  • Linearna algebra

Predmeti v 1. letniku

 

Fizika I

Matematika I

Praktikum merilne tehnike I

Praktikum merilne tehnike II

Računalniški praktikum

Kemija

Projektno delo VS I

Konstrukcijski elementi

Linearna algebra