Domov > Študij fizike > Visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika
Na tej strani:

Visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika

Strokovni naslov:
Diplomirani inženir fizike, diplomirana inženirka fizike
Okrajšava: dipl. inž. fiz.

Trajanje:
3 leta

Opis programa

Študenti visokošolske strokovne smeri pridobijo splošno znanje fizike in merilnih procesov. Usposabljajo se za delo v raziskovalnih, razvojnih in industrijskih laboratorijih, kjer je potrebno obvladovanje merilnih tehnik. S svojim znanjem se lahko potegujejo tudi za druge poklice, kjer je potrebno osnovno znanje naravoslovja pri programiranju, organizaciji proizvodnih procesov in trženju. Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani inženir fizike.

Predmetnik

Podatki v tabelah so podani za zimski in poletni semester. Vsak semester traja 15 tednov.

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
Skupaj = skupno število ur predavanj in vaj pri predmetu,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS.

1. letnik

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Fizika I 4 3 1 4 3 1 240 20
Matematika I 4 4 0 4 4 0 240 19
Praktikum merilne tehnike I 0 4 0 0 4 0 120 6
Računalniški praktikum 1 2 0 0 0 0 45 3
Kemija 0 0 0 3 2 0 75 6
Projektno delo VS 0 0 0 0 3 0 45 3
Konstrukcijski elementi 1 1 0 0 0 0 30 3
Športna vzgoja 0 2 0 0 2 0 60  
Skupaj               30

2. letnik

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Fizika II 4 3 1 4 3 1 240 19,5
Matematika II 3 2 1 3 2 1 180 16
Praktikum merilne tehnike II 0 4 0 0 4 0 120 6
Elektronika 2 1 0 1 4 0 130 8
Industrijski materiali 2 2 0 0 0 0 60 4,5
Projektno delo VS 0 3 0 0 0 0 45 3
Varstvo pri delu 0 0 0 1 0 0 15 3
Športna vzgoja 0 2 0 0 2 0 60  
Skupaj               30

3. letnik

Skupni del

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Moderna fizika 4 2 1 4 2 1 210 20
Fizikalna merjenja 3 2 0 2 1 0 120 11
Matematična fizika 3 3 0 0 0 0 90 7
Praktikum merilne tehnike III 0 6 0 0 6 0 180 10
Matematično fizikalni seminar 0 0 0 0 0 4 60 4
Organizacija in poslovanje 2 1 0 0 0 0 45 3,5
Izbirni predmet               4,5
Skupaj               30

Izbirna predmeta

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Medicinska fizika 0 0 0 2 2 0 60 4,5
Optoelektronika 0 0 0 0 2 2 60 4,5

4. letnik

  Zimski Poletni  
Predmet P V L P V L Skupaj ECTS
Diplomsko delo               20
Trimesečna praksa               10
Skupaj               30