Domov > Študij fizike > Vpisi

Vpisi 2014/15

Vpisni pogoji

V programa Fizika I. stopnja in Meteorologija z geofiziko I. stopnja se lahko vpiše, kdor je 

V program Fizikalna merilna tehnika I. stopnja se lahko vpiše, kdor je

Več informacij

Vpisni roki

Vpisi za kandidate sprejete v  prvem prijavnem roku, bodo potekali  v času od 6.8. do 8. 8. 2014 ter za zamudnike 12. in 13.8.2014. O točnem datumu in o tem, kaj je potrebno prinesti k vpisu, bomo kandidate obvestili pisno.

Opozorilo za že vpisane študente

Redni študij: 

Študenti FMF ali drugih fakultet, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oz. pravice do ponavljanja še niso izkoristili, se morajo prijaviti s Prvo ali Drugo prijavo tako kot drugi kandidati. Do 30.9.2014 morajo predložiti izpisnico, ki jo dobijo na fakulteti, s katere prihajajo.

Izredni študij:

Študenti FMF ali drugih fakultet, ki želijo zamenjati študijski program  se morajo prijaviti s Prvo, Drugo ali Tretjo prijavo tako kot drugi kandidati. Do 30.9.2014 morajo predložiti izpisnico, ki jo dobijo na fakulteti, s katere prihajajo.

Vpis diplomantov

Izredni študij: 

Kandidati, ki so že diplomirali, oddajo prijavo na spletni portal eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje. Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis za študijsko leto 2014/15 . Datum prijave je od 1. do 17. septembra 2014.

Možnost vzporednega študija

Izredni študij:  

Kandidati, ki želijo vzporedno študirati, oddajo prijavo na spletni portal eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje. Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis za študijsko leto 2014/15. Datum prijave je od 1. do 17. septembra 2014. 

Možnost nadaljevanja študija po merilih za prehode  

Kandidati (lahko tudi tisti, ki želijo zaključiti študij na novih bolonjskih programih 1. stopnje) morajo za vpis v višji letnik v študijskem letu 2014/15 po merilih za prehode oddati Prijavo za vpis v času  od 01. do 17. septembra 2014 na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode in sicer, če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca ne pošiljajte po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do 17.9.2014. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis kandidat poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 17.9.2014 visokošolskemu zavodu.

Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis za študijsko leto 2014/15. 

Informacije o štipendijah dobijo študenti v skupnem razpisu štipendij, ki bo objavljen v dnevnem časopisju.

Tuji državljani

Tuji državljani in Slovenci brez slovenskega državljanstva, dobijo informacije o vpisu v Vpisni službi Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 ali na njihovi spletni strani www.vpis.uni-lj.si .

Prijavo za vpis kandidat odda pšreko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ in siver če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca ne pošiljajte po pošti, temveč prijavo za vpis odda do prijavnega roka.  Po pošti mora kandidat priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi ali samostojnemu visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis kandidat poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti  do prijavnega roka pristojni prijavno-informacijski službi ali samostojnemu visokošolskemu zavodu.

.