Domov > Študij fizike > Vpisi

Vpisi 2018/19

Vpisni pogoji

V programa Fizika I. stopnja  se lahko vpiše, kdor je 

V program Fizikalna merilna tehnika I. stopnja se lahko vpiše, kdor je

Več informacij

Vpisi

Vpisi za kandidate sprejete v  prvem prijavnem roku, bodo potekali preko interneta in po pošti do 10. 08. 2018 (do navedenega datuma moramo vaše dokumente prejeti na FMF). Opozarjamo vas, da  ta termin dosledno upoštevate, saj kasnejši vpis ne bo možen. 

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2018.

Tretjega prijavnega roka ne bo. 

Opozorilo za že vpisane študente

Redni študij: 

Študenti FMF ali drugih fakultet, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oz. pravice do ponavljanja še niso izkoristili, se morajo prijaviti s Prvo ali Drugo prijavo tako kot drugi kandidati. Predložiti morajo izpisnico, ki jo dobijo na fakulteti, s katere prihajajo.

Izredni študij:

Študenti FMF ali drugih fakultet, ki želijo zamenjati študijski program  se morajo prijaviti s Prvo, Drugo prijavo tako kot drugi kandidati. Predložiti morajo izpisnico, ki jo dobijo na fakulteti, s katere prihajajo.

Vpis diplomantov

Redni in izredni študij: 

Kandidati, ki so že diplomirali, oddajo prijavo na spletni portal eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje. Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis za študijsko leto 2017/18 . Datum prijave je od 1. do 17. septembra 2018.

Možnost vzporednega študija

Izredni študij:  

Kandidati, ki želijo vzporedno študirati, oddajo prijavo na spletni portal eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje. Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis za študijsko leto 2017/18. Datum prijave je od 1. do 17. septembra 2018. 

Možnost nadaljevanja študija po merilih za prehode (prepis iz drugih progranov v višji letnik)  

Kandidati (lahko tudi tisti, ki želijo zaključiti študij na novih bolonjskih programih 1. stopnje) morajo za vpis v višji letnik v študijskem letu 2018/19 po merilih za prehode oddati Prijavo za vpis  pod Prijava za vpis v višji letnik v času  od 01. do 17. septembra 2018 na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode in sicer, če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca ne pošiljajte po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do 17.9.2018. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis kandidat poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 17.9.2018 visokošolskemu zavodu.

Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis za študijsko leto 2018/19. 

Informacije o štipendijah dobijo študenti v skupnem razpisu štipendij, ki bo objavljen v dnevnem časopisju.

Tuji državljani

Tuji državljani iz držav nečlanic EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva, dobijo informacije o vpisu v Vpisni službi Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 ali na njihovi spletni strani www.vpis.uni-lj.si . Datum prijave je od 06.02. do 20.4.2018 in 12. do 14.09.2018 (velja za tiste kandidate, ki se v izbirnem postopku niso uvrstili  v nobenega od v prijavi navedenega programa).

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca ne pošiljajte po pošti, temveč prijavo za vpis oddajte do prijavnega roka.  Po pošti mora kandidat priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi ali samostojnemu visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis kandidat poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti  do prijavnega roka pristojni prijavno-informacijski službi ali samostojnemu visokošolskemu zavodu.