Domov > Študij matematike > Ocene in njihova pretvorba v sistem ECTS

Ocene in njihova pretvorba v sistem ECTS

Ocene izkazujejo stopnjo predvidenih študijskih dosežkov, ki jih kandidat obvladuje. Predvideni študijski dosežki so kratko opredeljeni v učnih načrtih posameznih predmetov, glej opise študijskih smeri. Ocene se podeljujeo v skladu s Statutom UL in fakultetnimi pravili.