Domov > Študij matematike > Univerzitetni študij matematike > Matematika - pedagoška smer > Računalniški praktikum

Študijski program: Matematika - pedagoška smer
Letnik študija: 1
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 0 ur
Vaje: 150 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Računalniški praktikum

Osnovni namen predmeta

Namen predmeta je spoznavanje študentov z računalniškim okoljem, ki ga bodo uporabljali tekom študija, in sicer tako strojno kot tudi programsko opremo. Praktično se naučijo uporabljati različne operacijske sisteme in usluge računalniških omrežij. Študenti se naučijo uporabljati enega od urejevalnikov teksta, namenjenega predvsem pisanju matematičnih tekstov. Predstavljeni so sistemi za simbolično računanje, njihova uporabnost, podrobneje pa se študenti spoznajo z enim ali dvema sistemoma, ki ju bodo kasneje uporabljali tudi pri ostalih predmetih.

Vsebina

Spoznavanje opreme
Računalniški sistemi, prijava na sistem, ponovitev in utrditev osnovnih pojmov o računalniških sistemih.

Osnove operacijskih sistemov in računalniške komunikacije
Vrste operacijskih sistemov, datotečni sistemi, osnovni ukazi, elektronska pošta, računalniška omrežja, InterNet in usluge v InterNetu.

Računalniško stavljenje matematičnega besedila
Matematična tipografija, osnove uporabe urejevalnika matematičnega teksta, priprava besedila, predpregled, izpisovanje, stili, tabele, formule, vključevanje slik.

Sistemi za simbolno računanje
Pojem simbolnega računanja, različni računalniški sistemi, vnašanje podatkov, poenostavljanje, faktorizacija, odvajanje, nedoločeno in določeno integriranje, aproksimacija, risanje funkcij, razširitve s pripravljenimi paketi, definiranje novih ukazov in funkcij.

Povezanost z drugimi predmeti

Predmet je podlaga za vse nadaljnje predmete. Dopolnjuje Analizo I in Algebro I.

Študijska literatura

Skripta, priročniki za trenutno uporabljene programske pakete in operacijske sisteme.

Obveznosti študenta

Opravljene laboratorijske vaje, izdelana seminarska naloga. Ocena seminarske naloge je ocena predmeta.

Posebnosti

Predmet zahteva dostop do računalnika. Skupine naj bodo take, da pride en študent na delovno mesto.