Domov > Študij matematike > Vpisi 2016/17

Vpisi 2016/17

Predviden vpis

Za vpis v prvi letnik razpisujemo naslednje število vpisnih mest:

Za vpis na univerzitetni interdisciplinarni študijski program RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani, je razpisanih 40 mest za redni študij.

Od novih študentov pričakujemo solidno znanje srednješolske matematike, nekaj smisla za abstraktno mišljenje, predvsem pa veliko pripravljenosti za resno delo. V primeru prevelikega števila kandidatov bo kriterij za izbiro srednješolski uspeh (splošni uspeh in ocene iz matematike v 3. in 4. letniku ter pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu). Dijaki z odlično ali prav dobro oceno iz matematike pri tem verjetno ne bodo imeli težav.

Omejitev vpisa

Na naših programih v zadnjih letih ni bilo omejitve vpisa. Kandidatom priporočamo, da v Prvi prijavi za vpis navedejo študijski program Matematika, Finančna matematika, Pedagoška matematika ali Praktična matematika kot prvi program. Kasneje se bo možno prijaviti le, če ne bomo imeli dovolj Prvih prijav.

Več informacij