asist. dr. Drejc Kopač, univ. dipl. fiz.

Oddelek
Oddelek za fiziko
Pisarna
J19 214
Telefon
+386 1 4766 524
Interna
524