LaTeX-ova predloga za magistrsko delo

Datoteke za pripravo vzorca magistrskega dela v slovenskem jeziku:

Datoteke za pripravo vzorca magistrskega dela v angleškem jeziku: