Navodila za pripravo magistrskega dela

Svetujemo vam, da pred začetkom pisanja magistrskega dela preberete navodila za pripravo matematičnega rokopisa, ki so izšla v Obzorniku za matematiko in fiziko 21 (1974), str. 62-64 in Obzorniku za matematiko in fiziko 42 (1995), str. 25-33. Začetne strani dela (razen naslovne strani) do vključno povzetka naj bodo označene z rimskimi številkami, vsebina dela (od uvoda dalje) pa z arabskimi številkami od 1 naprej; šteti morajo biti vsi listi, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela. 

Začetne strani naj vsebujejo (v tem vrstnem redu):

- Prva stran:

zgoraj:

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO (velja samo za program IŠRM)

Matematika - 2. stopnja ali
Finančna matematika - 2. stopnja ali
Računalništvo in matematika - 2. stopnja ali
Pedagoška matematika

v sredini:

Ime in Priimek

NASLOV MAGISTRSKEGA DELA

Magistrsko delo

Mentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek

spodaj:    

Kraj in letnica, ko je bilo delo/naloga oddano.

- Lastnoročno podpisana izjava o avtorstvu, ki jo ustvarite v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela). Stran z izjavo ni šteta. Elektronska oblika magistrskega dela ne vsebuje izjave.

- Zahvala (neobvezno)

- Kazalo

- Program dela, ki ga je mentor predpisal kandidatu - obvezno z lastnoročnim podpisom mentorja (in somentorja, če ga kandidat ima).

- Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku: Naslov dela in kratek povzetek vsebine slovenskem in angleškem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2020), ter nekaj ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku. Oblika:

Math. Subj. Class. (2020):  
Ključne besede:  
Keywords:

Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji. Delo ne vsebuje predgovora.

Na koncu dela mora biti navedena uporabljena literatura in morda stvarno kazalo (indeks).

Vezava v platno je obvezna. Na sprednji platnici piše na sredini:

MAGISTRSKO DELO

Spodaj desno: Ime in Priimek