Študijska literatura

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje

Obvezni predmeti Izbirni predmeti
Algebra 1 Afina in projektivna geometrija
Algebra 2 Algebra 3
Algebra in diskretna matematika Algebraične krivulje
Analiza 4 - Finančna
Algoritmi in podatkovne strukture 1 Diskretna matematika 1
Algoritmi in podatkovne strukture 2 Diskretna matematika 2
Analiza 1 Dinamično modeliranje
Analiza 2 - Finančna Diskretno modeliranje
Analiza 2, Analiza 2a in Analiza 2b Elementarna geometrija
Analiza 3 - Matematika Elementarna teorija števil
Analiza 3 - Finančna Finančna matematika 1
Analiza 4 Izbrane teme iz analize podatkov
Diferencialne enačbe Matematično izražanje v angleškem jeziku
Diskretna matematika 1 Matematično modeliranje
Diskretne strukture Mehanika 2
Diskretne strukture 1 Modeliranje in upravljanje sistemov
Diskretne strukture 2 Numerična linearna algebra
Finančni trgi in inštitucije Optimizacija 1
Finančni praktikum Osnove podatkovnih baz
Izbrana poglavja iz matematike Podatkovne strukture in algoritmi 1
Kombinatorika Podatkovne baze 2
Komuniciranje v matematiki Podatkovne strukture in algoritmi 2
Linearna algebra Proseminar, Proseminar A, Proseminar B
Logika in množice Računalništvo 2
Matematika 1 - visokošolska programa Slučajni procesi 1
Matematika 1 - univerzitetni programi Teorija iger
Matematika 2 - visokošolska programa Teorija kodiranja in kriptografija
Matematika 2 - univerzitetni programi Uvod v diferencialno geometrijo
Matematika 3 - univerzitetni programi Uvod v geometrijsko topologijo
Matematika 4 - univerzitetni programi
Matematika v praksi
Mehanika
Mehanika 1
Mikroekonomija
Numerična linearna algebra
Numerične metode 1
Numerične metode 2
Operacijske raziskave
Optimizacija 1
Optimizacijske metode
Osnove podatkovnih baz
Parcialne diferencialne enačbe
Podatkovne baze 1
Principi programskih jezikov
Računalništvo 1
Splošna topologija
Statistika
Statistika 1
Uvod v numerične metode
Verjetnost
Verjetnost 1
Verjetnost in statistika
Verjetnost z mero
Verjetnostni račun in statistika

Univerzitetni študijski programi 2. stopnje

Aktuarska matematika
Algebraična topologija 1, Algebraična topologija 2
Analitična mehanika
Analiza in vizualizacija podatkov
Analiza na mnogoterostih
Bayesova statistika
Časovne vrste
Diferencialna geometrija
Dinamični sistemi
Ekonometrija
Finančna matematika 2
Finančna matematika 3
Funkcionalna analiza
Iterativne numerične metode v linearni algebri
Izbrana poglavja iz algebre
Izbrana poglavja iz analize
Izbrana poglavja iz diskretne matematike
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 1
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 2
Izbrana poglavja iz finančne matematike 1
Izbrana poglavja iz finančne matematike 2
Izbrana poglavja iz numerične matematike
Izbrana poglavja iz optimizacije
Izbrana poglavja iz računalniške matematike
Izbrana poglavja iz teorije iger
Kardinalna aritmetika
Kombinatorika in Kombinatorika 2
Kompleksna analiza
Komutativna algebra
Konveksnost
Liejeve grupe
Logika
Logika v računalništvu
Matematična obzorja
Matematični modeli v biologiji
Matematika v industriji
Matematika za nadarjene
Mehanika deformabilnih teles
Mehanika fluidov
Mehanika kontinuuma
Modeliranje s slučajnimi procesi
Napredno strojno učenje
Neasociativna algebra
Nekomutativna algebra
Numerična aproksimacija in interpolacija
Numerična integracija in navadne diferencialne enačbe
Numerične metode v finančni matematiki
Numerične metode za linearne sisteme upravljanja
Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb
Optimizacija 2
Optimizacija v financah
Optimizacijske metode 2
Parcialne diferencialne enačbe
Podatkovne strukture in algoritmi 3
Računalniško podprto (geometrijsko) oblikovanje
Računska geometrija
Računska zahtevnost
Riemannove ploskve
Rieszovi prostori v matematični ekonomiji
Simbolno računanje
Slučajni procesi 2
Slučajni procesi 3
Sodobni trendi v izobraževanju matematike
Specialne funkcije
Statistika
Statistika 2
Statistika v šoli
Teorija grafov
Teorija grup in polgrup
Teorija izračunljivosti
Teorija kodiranja in kriptografija 2
Teorija mere
Teorija operatorjev
Teorija programskih jezikov
Teorija števil
Topološka analiza podatkov
Uporabna diskretna matematika
Urejenostne algebrske strukture
Uvod v algebraično geometrijo
Uvod v C* algebre
Uvod v funkcionalno analizo
Uvod v harmonično analizo
Verjetnost 2
Verjetnostne metode v računalništvu
Zgodovina matematike

Univerzitetni študijski programi 3. stopnje

Izbrana poglavja iz algebre
Izbrana poglavja iz analize
Izbrana poglavja iz didaktike matematike
Izbrana poglavja iz diskretne matematike
Izbrana poglavja iz finančne matematike
Izbrana poglavja iz geometrije
Izbrana poglavja iz numerične matematike
Izbrana poglavja iz računalniške matematike
Izbrana poglavja iz topologije
Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike