Habilitacijska merila

Habilitacije v akademske nazive urejajo akti Univerze v Ljubljani in Fakultete za matematiko in fiziko. Kontaktna oseba na fakulteti v zvezi s habilitacijami je Vidka Mužar.

Akte, ki urejajo habilitacijske nazive, najdete na univerzitetni spletni strani Habilitacije in podstrani, ki se nanaša na habilitacije na FMF. Pomembnejši akti so:

Navodila kandidatom

Pred pripravo vloge vam svetujemo, da kontaktirate Vidko Mužar. Sledite navodilom v Navodilih za izvajanje (ne spreglejte razdelka "IV Dodatna pojasnila"), pri čemer uporabite ustrezni obrazec "Predstavitev kandidata":

Za nazive znanstveni sodelavec, višji znanstveni svetnik in znanstveni svetnik uporabite obrazce za docenta, izrednega in rednega profesorja.

Bibliografijo bo za vas pripravil SICRIS ("Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv" na vaši osebni predstavitvi). Pazite, da boste pravilno izbrali področje matematika ali fizika.

Dodatna navodila Oddelka za matematiko

Oddelek za matematiko je pripravil dodatna navodila kandidatom za izvolitve v habilitacijske nazive za področje matematike. Kandidati, ki priložijo vlogi študentske ankete, naj priložijo tudi izjavo, da se s tem strinjajo (Soglasje o študentskih anketah).

Navodila poročevalcem

Poročevalci se ravnajo po navodilih za poročevalce v Navodilih za izvajanje.

Za poročilo o preizkusnem predavanju ob izvolitvi v docenta sledite navodilom v Pravilniku o preizkusnem predavanju, ki v prilogi vsebuje tudi predlogo za poročilo, ki ga oddajo člani komisije.

Izvolitev po starih merilih

Pod posebnimi pogoji lahko izvolitev poteka po starejši različici Meril. Le-te opisujejo prehodne določbe Meril (101. do 105. člen). Če menite ali sumite, da vaša izvolitev poteka po Starih merilih, se posvetujte z Vidko Mužar.