Psihosocialna podpora za študente in zaposlene

Ker želimo, da bi se na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani čim bolje počutili, svojim študentom, študentkam ter zaposlenim nudimo različne oblike psihosocialne pomoči in podpore.

Psihosocialna svetovalnica

Psihosocialna svetovalnica je namenjena vsem študentkam, študentom in zaposlenim, ki potrebujejo podporo pri premlevanju vsakodnevnih vprašanj ali morda doživljajo stisko. Za svetovanje se lahko dogovorite tudi, če potrebujete pogovor o nadaljnjih korakih pri študiju, delu, osamosvajanju ali življenju nasploh, če se soočate z bolečimi izkušnjami ali izgubami iz preteklosti, če imate težave pri doseganje ciljev in motivaciji, če si želite izboljšati svojo komunikacijo in medosebne odnose ali ste zgolj radovedni in bi želeli poklepetati o sebi ter dobiti kakšno povratno informacijo.

Psihosocialna svetovalnica torej ni namenjena zgolj specialističnemu svetovanju, temveč tudi pogovoru o vsakodnevnih vprašanjih in razmislekih. V njej lahko tak pogovor opravite neobremenjeno, v miru in ob podpori strokovnjaka, ki se vam bo v celoti posvetil ter vam zagotovil anonimnost, diskretnost in zaupnost.

Svetovalnica deluje na štirih lokacijah:

  • na Pedagoški fakulteti (termini po dogovoru, soba 405),
  • na Zdravstveni fakulteti (ob četrtkih od 12.00 do 14.00, družabni prostor v 4. nadstropju),
  • na Fakulteti za matematiko in fiziko (ob torkih od 12.00 do 14.00, soba 519 na J21),
  • na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (termini po dogovoru, soba 508),
  • v študentskem naselju Rožna Dolina (termini po dogovoru, Dom VI).

Ure svetovalnice so v posameznih primerih drugačne, zato jih, prosimo, predhodno preverite. V izjemnih primerih, če je otežen ali onemogočen dostop »v živo«, če zbolite… se lahko dogovorite za svetovanje na daljavo.

Na Pedagoški fakulteti, Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo ter v Študentskem naselju delujejo Nina Mešl, Tadeja Kodele, Alenka Kobolt, Matej Vajda, Brina Ornik, Maja Majcen, Barbara Horvat Raute, Simona Prosen in Julija Pelc.

Na Zdravstveni fakulteti delujejo Katja Čibašek, Tatjana Verbnik Dobnikar, Ana Jagrič in Alenka Kobolt.

Na Fakulteti za matematiko in fiziko delujejo Jana Rapuš Pavel, Tina Zupančič, Anja Gruden in Tomaž Vec.

Praviloma izberete tisto lokacijo, ki vam je bližja, in tisto svetovalko oziroma svetovalca, s katerim niste v študijskem, sorodstvenem ali drugem odnosu in ki ga ne poznate. Za svetovanje se predhodno dogovorite po elektronski pošti. Lahko tudi preprosto pridete v svetovalnico, a se zavedajte, da strokovni delavci pogosto ne bodo na voljo za pogovor. Vseeno se boste lahko dogovorili vsaj za drug, ustreznejši termin. V izjemnih primerih, če nikakor ne morete priti na sestanek ali ste bolni, se lahko dogovorite tudi za svetovanje na daljavo.

Zaupne osebe za varovanje dostojanstva

Univerza v Ljubljani se zavzema za ničelno stopnjo strpnosti do vsakršnih oblik nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. Na njenih članicah je vzpostavljena mreža zaupnih oseb, na katere se lahko študentke, študenti in zaposleni obrnete, če ste žrtev vedenj ali ravnanj, ki žalijo vaše dostojanstvo, posegajo v vaše osebnostne pravice in integriteto ali okoli vas ustvarjajo nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali drugače sovražno okolje. Te osebe vam bodo zagotovile varen prostor za pogovor, vas seznanile z vašimi pravicami in vas informirale o vaših možnostih ter nadaljnjih korakih.

Zaupne osebe, na katere se lahko obrnete na FMF, so: prof. dr. Irena Drevenšek Olenik, doc. dr. Gregor Cigler in Ivana Jug.

Več o prepoznavanju in preprečevanju nasilja v akademskem okolju si preberite tukaj. Ukrepe za varovanje dostojanstva ureja Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani.

LGBT podpora

Fakulteta za matematiko in fiziko je prva članica Univerze v Ljubljani s certifikatom LGBT prijazno. Če ste LGBT oseba in imate kakšen predlog ali vprašanje, se lahko z njim obrnete na LGBT koordinatorja FMF, Matjaža Konvalinko. Nanj se lahko obrnete tudi v primeru, ko potrebujete pomoč ali podporo, nasvet glede avtiranja, če imate težave z družino, če ste priča ali žrtev zmerjanja oziroma celo fizičnega nasilja ali če naletite na neprimeren odnos znotraj fakultete.