Zagovori magisterijev na Oddelku za fiziko

čet
9
Dec
Zagovor magisterija: Timotej Žuntar, Meritev adsorpcije in agregacije protiteles na fazni meji voda-zrak
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
15.15 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, F1
tor
2
Nov
Zagovor magisterija: Urška Poje, Spremljanje kakovosti mamogramov s kvantitativno analizo slik
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
16.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
pon
27
Sep
Zagovor magisterija: Monika Vidmar, Dojemanje obratnih nalog s strani dijakov in učiteljev
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
15.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
čet
23
Sep
Zagovor magisterija: Jan Štefanič, Vpliv longitudinalnih meritev na zanesljivost algoritma za klasikacijo mamografskih slik v gostotne skupine po sistemu BI-RADS
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
09.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
tor
21
Sep
Zagovor magisterija: Urša Uršič, Mehanski odziv celic na osmotski šok ob prisotnosti nanodelcev
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
09.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
pet
17
Sep
Zagovor magisterija: Peter Medle Rupnik, Suspenzije magnetnih nanoploščic v holesteričnih tekočih kristalih
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
12.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
pon
13
Sep
Zagovor magisterija: Polona Aupič, Opazovanje relaksacije amorfnega stanja v tantalovem disulfidu z uporabo vrstične tunelske mikroskopije
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
16.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
pon
13
Sep
Zagovor magisterija: Miha Mali, Karakterizacija detektorskih modulov za spremljanje protonskih curkov za nadgradnjo sledilnika spektrometra ATLAS
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
14.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
pon
13
Sep
Zagovor magisterija: Žiga Gradišar, Dinamična odvisnost neklasičnih efektov kvantne prepletenosti
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
08.30 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
pet
10
Sep
Zagovor magisterija: Matic Orehar, Ocena razhajanj registracijskih metod CT in CBCT slik pri prenosu obrisov v adaptivni protonski radioterapiji
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
14.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Kuščerjev seminar
pet
10
Sep
Zagovor magisterija: Iris Ulčakar, Kvantnokaotični enodelčni sistemi na mreži brez prisotnosti nereda
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
12.30 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
pet
10
Sep
Zagovor magisterija: Manica Perko, Karakterizacija novoodkritih simbiotičnih zvezd v pregledu neba GALAH
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
10.30 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Kuščerjev seminar
čet
9
Sep
Zagovor magisterija: Lana Kralj, Opredeljevanje in kvnatifikacija izvorov variabilnosti pri kliničnem določanju obsega miokarditisa iz MRI lGE slik
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
16.30 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1 in videokonferenčni sistem Zoom
čet
9
Sep
Zagovor magisterija: Jaka Zaplotnik, Določanje elastičnih konstant nematskega tekočega kristala z uporabo nevronskih mrež
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
13.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
čet
9
Sep
Zagovor magisterija: Peter Ropač, Samopodobni fotonski kristali
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
10.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
sre
8
Sep
Zagovor magisterija: Katja Strašek, Identifikacija in kvantifikacija izvorov variabilnosti pri meritvah krčenja srčne mišice levega prekata z ultrazvočno metodo STE
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
16.30 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
tor
7
Sep
Zagovor magisterija: Katja Gosar, Uporaba optične pincete za eksperimente s hladnimi atomi in Bose-Einsteinovim kondenzatom
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
13.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F2
tor
7
Sep
Zagovor magisterija: Eva Seme, Fazno odvisni popravki pri detekciji ionizirajočih delcev z nizko vzorčevalno frekvenco
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
08.15 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
pet
3
Sep
Zagovor magisterija: Ana Rebeka Kamšek, Algoritmi za obdelavo slik elektronske mikroskopije pri atomski ločljivosti
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
15.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F1
čet
2
Sep
Zagovor magisterija: Matija Lovšin, Rekonfigurabilni vzorci na površini magneto-aktivnih elastomerov
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
10.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, predavalnica F2