Seminar za algebro in funkcionalno analizo

čet
4
Nov
Nikola Kovačević: Theorem on adding diagonals
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.03
čet
28
Okt
Russ Woodroofe: Invariable generation of alternating groups
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.03
čet
21
Okt
Klemen Šivic: Orbite nilpotentnih matrik v centralizatorju dane matrike
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.03
čet
14
Okt
Aljoša Peperko: Nekaj spektralne teorije za neskončne omejene nenegativne matrike v max-algebri (skupno delo z Vladimirjem Mullerjem)
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - predavalnica 2.03 na Jadranski 21
čet
26
Avg
Valdis Laan, Alvin Lepik: Morita theory of semigroups
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.03
čet
8
Jul
Katarina Bogdanović: ​Some inequalities on the spectral radius, operator norm, joint and generalized spectral and essential spectral radius of positive and positive kernel operators on Banach function and sequence spaces
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - predavalnica P.02 na Jadranski 21, pritličje
čet
3
Jun
Nikola Kovačević: Irreducibility of commuting varieties of simple Lie algebras: B, C and F type
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.04
čet
27
Maj
Peter Šemrl: Loewnerjev izrek
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - predavalnica 2.04 na Jadranski 21
čet
20
Maj
Matej Filip: Deformacijski prostor Gorensteinovih toričnih raznoterosti
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
13
Maj
Bojan Kuzma: Graf relacije, inducirane z Birkhoff-James ortogonalnostjo
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30
čet
6
Maj
Janez Povh: Nova aproksimacijska hierarhija za polinomske optimizacijske probleme nad stožci.
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
15
Apr
Janko Bračič: Lokalni komutanti in ultrainvariantni podprostori
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30
čet
1
Apr
Marjeta Kramar Fijavž: Linearni hiperbolični sistemi PDE na grafih
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30
tor
23
Mar
Aljoša Peperko: On eigenvalues in max-times algebra and related topics
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
16.00 - Optimisation and Numerical Analysis seminar
čet
18
Mar
Helena Šmigoc: Orthogonal symmetric matrices and joins of graphs (Ortogonalne simetrične matrike in spoji grafov)
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
18
Mar
Helena Šmigoc: Orthogonal symmetric matrices and joins of graphs (Ortogonalne simetrične matrike in spoji grafov)
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
11
Mar
Jurij Volčič: Hilbertov 17. problem za nekomutativne racionalne funkcije
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
14.15 - Zoom
sre
10
Feb
Thomas Unger: Extending orderings and valuations to algebras with involution (predavanje na Matematičnem kolokviju)
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
14.00 - Zoom
sre
20
Jan
Urban Jezernik: Besedne preslikave
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
10.15 - Zoom
sre
13
Jan
Lara Vukšić: Valuacije na Weylovih algebrah nad polji s pozitivno karakteristiko
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
10.15 - Zoom