Zagovori diplom na Oddelku za matematiko

Zagovor dela diplomskega seminarja: Žiga Gladek, Homologija Hovanova
V petek, 3. 12. 2021, ob 12.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
22. 11. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Oskar Kregar, Optimalno mešanje in deljenje kart pri taroku
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
11. 10. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Jarc, Finančni instrumenti osnovani na razpršenosti
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
11. 10. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Brina Pirc, Računska zahtevnost binomskega modela
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
27. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Kastelic, Racionalna aproksimacija funkcij
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
27. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Aleksander Janičijevič, Frizne grupe
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
24. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Marija Janeva, Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer grofije Orange County v Kaliforniji
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
21. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Bor Rotar, Inverzni problem lastnih vrednosti za nenegativne matrike majhnih redov
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
20. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Duščak, Realne opcije
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
20. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tinkara Žitko, Potence pozitivnih matrik
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
16. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Urban Merhar, Eliptične porazdelitve in Kendallov tau
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
16. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Šinkovec, Problem razmene denarja
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
14. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Maj Gaberšček, Metode podatkovne analitike za nadzor kakovosti študijev
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
9. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Flakus Bosilj, Optimalna struktura kapitala podjetja
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
9. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Založnik, Trinomska drevesa in metoda končnih diferenc za vrednotenje opcij
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
9. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Šifrer, Numerično modeliranje širjenja bolezni COVID - 19
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
8. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tim Mulej, Normalne matrike
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lucija Bogataj, Ekstremalna kombinatorika z verjetnostno metodo
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Borut Zupan, Ničelno-neničelni vzorci idempotentnih matrik
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
7. 9. 2021
Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Bajuk, Algebre, določene z dvostranskim ničelnim produktom
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
7. 9. 2021