Skupni FMF-IJS seminar teoretične fizike trdne snovi