Andrej Kolar-Požun: Oscilatorno obnašanje napake RBF-FD metode v odvisnosti od velikosti podporne domene

Datum objave: 27. 5. 2023
Seminar za numerično analizo
sreda
31
maj
Ura:
10.15 - 11.00
Lokacija:
soba 3.06 na Jadranski 21 in Zoom
ID: 930 6521 6965

Radial Basis Function generated Finite Differences (RBF-FD) je novejša metoda za brezmrežno reševanje parcialnih diferencialnih enačb. Metoda aproksimira dan diferencialni operator le na podlagi pozicij diskretizacijskih točk, brez kakršnekoli dodatne strukture (npr. mreže). Seminar se bo začel s predstavitvijo metode RBF-FD. V tem delu bomo orisali njeno izpeljavo in opisali celoten RBF-FD postopek za reševanje robnih problemov. Zatem bomo predstavili naš novejši rezultat v sklopu te metode in sicer pojav oscilacije (in torej lokalnih minimumov) napake aproksimacije ob večanju enega izmed parametrov metode. To obnašanje bomo na kratko analizirali in s tem seminar zaključili.