Zagovor magisterija: Saša Prelog, Strojno učenje za aktuarsko modeliranje zdravstvenega zavarovanja

Datum objave: 13. 11. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
sreda
15
november
Ura:
16.30
Lokacija:
Predavalnica 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje

Saša Prelog (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika) bo zagovarjala
magistrsko delo z naslovom »Strojno učenje za aktuarsko modeliranje zdravstvenega zavarovanja«
dne 15. 11. 2023 ob 16.30 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor)
- Božo Skok (somentor)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (član)