Zagovor magisterija: Živa Štebljaj, Reševanje eliptičnih parcialnih diferencialnih enačb v Bernstein-Bézierjevi reprezentaciji

Datum objave: 15. 11. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
četrtek
23
november
Ura:
10.15
Lokacija:
Predavalnica F-7, Jadranska 19, 2. nadstropje

Živa Štebljaj (magistrski študijski program druge stopnje Matematika) bo opravljala
magistrski izpit dne 22. 11. 2023 ob 8.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje,
magistrsko delo z naslovom »Reševanje eliptičnih parcialnih diferencialnih enačb v Bernstein-Bézierjevi reprezentaciji«
pa bo zagovarjala dne 23. 11. 2023 ob 10.15 v predavalnici F-7, Jadranska 19, 2. nadstropje.

Komisija:
- doc. dr. George Mejak (predsednik)
- doc. dr. Jan Grošelj (mentor)
- doc. dr. Tadej Kanduč (član)
- prof. dr. Jakob Cimprič (član pri mag. izpitu)