Zagovor magisterija: Tim Kelhar, Modeliranje poplavljanja plasti razbitkov v eksperimentalni napravi float

Datum objave: 30. 11. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
petek
1
december
Ura:
13.30
Lokacija:
FMF, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica Kuščerjev seminar
ID: 919 1962 7726 – Geslo: 167644

Tim Kelhar, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Jedrska tehnika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom ''Modeliranje poplavljanja plasti razbitkov v eksperimentalni napravi float".

Komisija:

  • prof. dr. Dean Cvetko (predsednik)
  • prof. dr. Iztok Tiselj (glavni izpraševalec)
  • doc. dr. Gašper Žerovnik
  • prof. dr. Leon Cizelj (mentor)
  • asist. dr. Mitja Uršič (somentor)