Zagovor magisterija: Nastja Košir Oblak, Vpliv sentimenta in drugih značilnosti letnih poročil podjetij, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, na različne kazalnike uspešnosti podjetij

Datum objave: 30. 11. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
torek
5
december
Ura:
11.00
Lokacija:
Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje

Nastja Košir Oblak (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika) bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom
»Vpliv sentimenta in drugih značilnosti letnih poročil podjetij, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, na različne kazalnike uspešnosti podjetij«
dne 5. 12. 2023 ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Mihael Perman (predsednik)
- izr. prof. dr. Igor Lončarski (mentor)
- izr. prof. dr. David Dolžan (član)