Zagovor magisterija: Katarina Šipec, Mrežna homologija vozlov

Datum objave: 11. 12. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
sreda
20
december
Ura:
08.30
Lokacija:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje

Katarina ŠIPEC (magistrski študijski program druge stopnje Matematika) bo opravljala magistrski izpit
dne 19. 12. 2023 ob 12.15 v predavalnici Kuščerjev Seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje,
magistrsko delo z naslovom »Mrežna homologija vozlov« pa bo zagovarjala
dne 20. 12. 2023 ob 8.30 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Janez Mrčun (predsednik)
- doc. dr. Sašo Strle (mentor)
- izr. prof. dr. Jaka Smrekar (član)
- asist. dr. Lucijan Plevnik (član pri mag. izpitu)