Zagovor magisterija: Sara Sovdat, Avtomatsko določanje ustreznosti PSG-elektronskih tiskanih vezij z metodami strojnega učenja

Datum objave: 12. 12. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
torek
19
december
Ura:
09.00
Lokacija:
Predavalnica F-6, Jadranska 19, 1. nadstropje

Sara SOVDAT (interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in matematika) bo zagovarjala
magistrsko delo z naslovom »Avtomatsko določanje ustreznosti PSG-elektronskih tiskanih vezij z metodami strojnega učenja«
dne 19. 12. 2023 ob 9.00 v predavalnici F-6, Jadranska 19, 1. nadstropje (prizidek).

Komisija:
- prof. dr. Marko Robnik Šikonja (predsednik)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor)
- asist. dr. Matej Petković (somentor)
- doc. dr. Matija Pretnar (član)