Zagovor magisterija: Katja Albreht, Modeli hiperbolične geometrije in njihova vizualizacija

Datum objave: 18. 12. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
petek
5
januar
Ura:
10.00
Lokacija:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje

Katja ALBREHT (enoviti magistrski študijski program druge stopnje Pedagoška matematika) bo
opravljala magistrski izpit dne 4. 1. 2024 ob 14.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje,
magistrsko delo z naslovom »Modeli hiperbolične geometrije in njihova vizualizacija« pa bo
zagovarjala dne 5. 1. 2024 ob 10.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (predsednica)
- prof. dr. Andrej Bauer (mentor)
- dr. Vid Podpečan (somentor)
- doc. dr. Damjan Kobal (član)
- prof. dr. Primož Moravec (član pri mag. izpitu)