Zagovor magisterija: Enja Erker, Modeliranje in napovedovanje medicinske inflacije v državah EU

Datum objave: 20. 12. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
sreda
3
januar
Ura:
14.00
Lokacija:
Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje

Enja ERKER (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika) bo zagovarjala
magistrsko delo z naslovom »Modeliranje in napovedovanje medicinske inflacije v državah EU«
dne 3. 1. 2024 ob 14.00 v predavalnici Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- doc. dr. Tanja Istenič (mentorica)
- asist. dr. Aleš Toman (somentor)
- izr. prof. dr. David Dolžan (član)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (član)