Zagovor doktorata: Martin Ulaga, Transport in difuzija naboja, spina in toplote v dvodimenzionalnem Hubbardovem modelu

Datum objave: 8. 1. 2024
Zagovor doktorata na Oddelku za fiziko
četrtek
11
januar
Ura:
15.00
ID: 921 8051 8241 – Geslo: 802739

Martin Ulaga, mag. fiz., študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematika in Fizika, smer Fizika, izbirna skupina Fizika, bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Transport in difuzija naboja, spina in toplote v dvodimenzionalnem Hubbardovem modelu« oz. »Transport and diffusion of charge, spin, and heat in the two dimensional Hubbard model« v četrtek, 11. januarja 2024, ob 15.00 v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko, v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

  • Komisija: * prof. dr. Janez Bonča (predsednik), prof. dr. Denis Arčon, doc. dr. Tomaž Rejec, research professor dr. Darko Tanasković (Institute of Physics, Belgrade), doc. dr. Jure Kokalj (mentor), doc. dr. Jernej Mravlje (somentor) in prof. dr. Miha Ravnik (prodekan, vodja zagovora).