Zagovor dela diplomskega seminarja: Rok Stanič, Optimizacija porazdelitve denarja v faktoring podjetju

Datum objave: 30. 3. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
sreda
7
april
Ura:
11.00 - 12.00
ID: 959 8073 3747 – Geslo: stanic-z

Rok STANIČ, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Optimizacija porazdelitve denarja v faktoring podjetju«
v sredo, 7. 4. 2021, ob 11.00 preko videokonference v programu ZOOM.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. Janez Bernik,
• prof. dr. Simon Čadež (UL EF, mentor),
• prof. dr. Tomaž Košir.