Zagovor doktorata: Janez Turk, Termoelastomehanika s faznim prehodom iz tekočine v trdnino

Datum objave: 15. 1. 2024
Zagovor doktorata na Oddelku za fiziko
torek
16
januar
Ura:
13.00
ID: 921 8051 8241 – Geslo: 802739

Janez Turk, univ. dipl. fiz., študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematika in Fizika, smer Fizika, izbirna skupina Fizika, bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Termoelastomehanika s faznim prehodom iz tekočine v trdnino« oz. »Thermo-Elastomechanics with a Liquid-Solid Phase Transition« v torek, 16. januarja 2024, ob 13.00 v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko, v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

  • Komisija: * prof. dr. Irena Drevenšek Olenik (predsednica), izr. prof. dr. Miha Ravnik, prof. dr. Pawlik Lettinga (Forschungszentrum Jülich, Nemčija), izr. prof. dr. Daniel Svenšek (mentor) in prof. dr. Janez Bonča (dekan, vodja zagovora).