Zagovor magisterija: Anže Mramor, Analiza preživetja in strojno učenje za ocenjevanje kreditnih tveganj

Datum objave: 24. 1. 2024
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
ponedeljek
29
januar
Ura:
12.00
Lokacija:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje

Anže MRAMOR (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika) bo zagovarjal
magistrsko delo z naslovom »Analiza preživetja in strojno učenje za ocenjevanje kreditnih tveganj«
dne 29. 1. 2024 ob 12.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Mihael Perman (predsednik)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor)
- dr. Anamarija Rebolj Kodre (somentorica)
- doc. dr. Matija Pretnar (član)