Zagovor magisterija: Tim Mulej, Za analizo primerni C^1 izogeometrični prostori zlepkov

Datum objave: 29. 1. 2024
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
četrtek
1
februar
Ura:
11.00
Lokacija:
Predavalnica 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje

Tim MULEJ (magistrski študijski program druge stopnje Matematika) bo opravljal
magistrski izpit dne 1. 2. 2024 ob 9.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje,
magistrsko delo z naslovom »Za analizo primerni C^1 izogeometrični prostori zlepkov« pa bo
zagovarjal dne 1. 2. 2024 ob 11.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Matjaž Konvalinka (predsednik)
- prof. dr. Marjetka Knez (mentorica)
- doc. dr. Tadej Kanduč (član)
- izr. prof. dr. Ganna Kudryavtseva (članica pri mag. izpitu)