Zagovor magisterija: Maja Gornik, Odkrivanje stereotipov v velikih slovenskih jezikovnih modelih tipa BERT

Datum objave: 6. 2. 2024
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
ponedeljek
12
februar
Ura:
09.30
Lokacija:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Maja Gornik (interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in matematika)
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Odkrivanje stereotipov v velikih slovenskih jezikovnih modelih tipa BERT«
dne 12. 2. 2024 ob 9.30 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Sandi Klavžar (predsednik)
- prof. dr. Marko Robnik Šikonja (UL FRI, mentor)
- doc. dr. Bojan Žunkovič (UL FRI, član)