Računalniška delavnica – Bor Grošelj Simić: Tekmovalno programiranje, 2. del

Datum objave: 10. 2. 2024
Obvestilo vsem študentom FMF
torek
13
februar
Ura:
16.00
Lokacija:
P.02, Jadranska 21 in prek Zooma

Na drugem delu delavnice si bomo ogledali nekaj zahtevnejših nalog. Algoritmov in struktur, ki so uporabne v tekmovalnem programiranju, je preveč, da bi se jih bilo na taki delavnici sploh vredno celostno lotiti, zato se bomo osredotočili samo na eno strukturo (drevo segmentov) in z njo povezane algoritme ter preko tega spoznali predvsem neke splošne principe, ki pridejo prav pri reševanju zahtevnejših algoritmičnih problemov.

Delavnica bo tudi nekoliko bolj praktično obarvana kot prejšnjič, ker bomo del predstavljene vsebine tudi implementirali. Videli bomo, da reševanje tekmovalnih nalog zahteva povsem drugačno tehniko programiranja kot smo je sicer vajeni.

Del delavnice bo potekal v Pythonu, del pa v jeziku C++. Videli bomo namreč, da Python za težje naloge zaradi hitrosti in še nekaterih drugih omejitev ne pride v poštev. V nobenem od jezikov ne bomo uporabljali kakšnih zahtevnih jezikovnih konstruktov.

PRIJAVE in več informacij o računalniških delavnicah lahko najdete na spletni učilnici.