Zagovor magisterija: Žan Kramar, Finančni primeri uporabe stohastične kontrole

Datum objave: 12. 2. 2024
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
četrtek
15
februar
Ura:
08.00
Lokacija:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje

Žan KRAMAR (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika) bo zagovarjal
magistrsko delo z naslovom »Finančni primeri uporabe stohastične kontrole«
dne 15. 2. 2024 ob 8.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (mentor)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (član)