Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Žajdela, Posplošeni Brouwerjev izrek

Datum objave: 6. 4. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
sreda
14
april
Ura:
11.15 - 12.15
ID: 944 0092 7593 – Geslo: 685116

Gašper ŽAJDELA, absolvent študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Posplošeni Brouwerjev izrek«
v sredo, 14. 4. 2021, ob 11.15 preko videokonference v programu Zoom.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. Ganna Kudryavtseva (UL FGG),
• izr. prof. dr. Sašo Strle,
• izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor).