Andrej Bauer: Ko je realnih števil števno mnogo

Datum objave: 19. 3. 2024
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
četrtek
21
marec
Ura:
10.00 - 12.00
Lokacija:
Jadranska 21, 3.07

Povzetek: Podrobno si bomo ogledali parametrični realizabilnostni topos, v katerem tvorijo Dedekindova realna števila števno množico. Topos ima nenavadnih lastnosti. Na primer, tudi Hilbertova kocka je števna, vse preslikave so zvezne, Brouwerjev izrek o negibni točki velja, zaprti interval ima zunanjo mero 0, lahko ga pokrijemo z odprtim pokritjem brez končnega podpokritja, vendar pa ima vsako števno pokritje z racionalnim intervali končno podpokritje.

Delo je nastalo v sodelvanju z Jameson Hansonom.