1347. sredin seminar: Marjan Cugmas, Aleš Žiberna: Primerjava pristopov bločnega modeliranja za časovna omrežja

Datum objave: 1. 4. 2024
Seminar za računalniško matematiko (Sredin seminar)
sreda
3
april
Ura:
18.00 - 19.45
ID: 869 5394 3473 – Geslo: 778851
Sreda, 3. april 2024, od 18:00 do 19:45, po Zoomu

Marjan Cugmas, Aleš Žiberna: Primerjava pristopov bločnega modeliranja za časovna omrežja

Izraz bločno modeliranje zajema različne statistične metode, ki se uporabljajo za analizo omrežij. Natančneje, z uporabo bločnega modeliranja želimo zmanjšati in poenostaviti velika in zapletena omrežja. To dosežemo s skrčitvami enakovrednih vozlišč. Tako poenostavljeno omrežje imenujemo bločni model, v katerem vozlišča predstavljajo skupine, povezave med vozlišči pa odnose med skupinami.

Obstaja več pristopov za bločno modeliranje omrežij, ki pa se razlikujejo v nekaterih temeljnih značilnostih. Na tem seminarju se bomo osredotočili predvsem na pristope, ki so namenjeni analizi omrežij, opazovanih v več časovnih točkah in pristopov, ki jih je možno uporabiti v ta namen, a so bili prvotno razviti za analizo drugih vrst omrežij (npr. večnivojskih). Ker so ti pristopi relativno novi, še niso bili celovito evalvirani.

Zato si bomo na seminarju ogledali rezultate študije, katere cilj je primerjava in ovrednotenje različnih pristopov bločnega modeliranja z uporabo Monte Carlo simulacij. Preverili bomo, kako na različne pristope bločnega modeliranja vplivajo značilnosti omrežij, kot so velikost omrežja, gostota blokov, stabilnost razvrstitev, lokalni omrežni mehanizmi, sprememba vrste bločnega modela ter tudi, kateri pristopi bločnega modeliranja na splošno dajejo najboljše rezultate in v kakšnih okoliščinah. Osredotočili se bomo tako na usmerjena, kakor tudi na neusmerjena omrežja.

PS. Kdor bi rad kaj povedal na naslednjih seminarjih, naj mi sporoči naslov teme in doda kratek povzetek.